Software developers uit Polen

Over het kennisniveau op het gebied van IT in de voormalige Oostbloklanden bestaan in Nederland veel misvattingen. Vaak wordt gedacht dat dit achterblijft ten opzichte van een vooraanstaand West-Europees land als Nederland. Het tegendeel is echter waar.

Polen is als het gaat om IT-geletterdheid wereldwijd een koploper. Dit vindt zijn oorzaak in de diepe verankering van het aanleren van technische kennis en vaardigheden in het onderwijssysteem. Jonge Poolse kinderen leren al vroeg hoe ze techniek kunnen begrijpen. Deze vroege ontwikkeling vertaalt zich in een ongewoon hoog kennisniveau op het gebied van moderne techniek. De Poolse jeugd krijgt als het ware het omgaan met computers met de paplepel ingegoten. Dit kennisniveau overstijgt al snel de bediening van computers. Reeds op de lagere school krijgen kinderen te maken met het programmeren van computers. Deze vaardigheden worden in het vervolgonderwijs verder uitgebouwd. De tijdens het basis- en middelbaar onderwijs opgedane IT-knowhow wakkert ook de interesse aan voor een nog verdere kennisverdieping in deze richting.

Wat eveneens helpt is het feit dat hoger onderwijs in Polen gratis is. In Polen zijn hierdoor zeer veel uitstekend geschoolde IT-deskundigen te vinden. De internationale techindustrie plukt hier al geruime tijd de vruchten van door het contracteren van Poolse developers bij de ontwikkeling van automatiseringstoepassingen. Steden als Krakau en Warschau wisten zich te ontwikkelen tot hotspots op het gebied van geavanceerde IT.

Laat Óscala voor u werken

Neem vrijblijvend contact met mij op

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Werving & selectie en detachering van
software developers uit Polen

Polen mag dan qua kennis een hoogontwikkeld land zijn, arbeid is er nog steeds relatief goedkoop. Voor een Poolse developer zal een baan in het buitenland in de meeste gevallen een positieverbetering inhouden. De betrekkelijk onaantrekkelijke Poolse arbeidsmarkt verklaart de zich al jaren manifesterende drive van een groot aantal Poolse werknemers om in het buitenland te gaan werken. Traditioneel kennen we in Nederland de inhuur van Poolse arbeidskrachten in sectoren als tuinbouw, schoonmaak, de bouw en industriële productie, maar ook in de IT-sector schept het contracteren van Poolse professionals kansen voor Nederlandse opdrachtgevers.

Het feit dat voor veel Poolse werknemers economische factoren een belangrijke stimulans vormen voor het zoeken naar werk in het buitenland, biedt naast kansen ook risico’s voor Nederlandse bedrijven. Bij het selectieproces is kennis van de Poolse situatie daarom een must om kaf van koren te kunnen scheiden. Het is belangrijk dat u zich hiervoor met voldoende kennis kunt omringen.

Heeft u vacatures voor hooggekwalificeerde software developers en hiervoor geïnteresseerd in professionals uit Polen? Óscala is beschikt over uitstekende contacten die de Poolse markt op hun duimpje kennen om u terzijde te staan bij het werven en selecteren van personeel voor uw IT-projecten. Neem gerust contact met ons op.