QA Engineer

QA Testers inhuren

Een QA Tester (Quality Assurance Tester) vervult een belangrijke rol in het proces van de ontwikkeling van software. Helaas zijn goede QA Testers in Nederland schaars. Daarom is het inhuren van een remote softwaretestereen goede oplossing zijn voor Nederlandse bedrijven die het gebrek aan IT-capaciteit aan den lijve ondervinden.

Óscala kan u helpen met het inhuren van een taakberekende QA tester. Een goede QA tester weet precies hoe hij de meest geschikte testmethoden moet kiezen, plannen, uitvoeren en evalueren. Onze engineers hebben de skills die ze nodig hebben voor hu werk, maar ook de eigenschappen die essentieel zijn voor een goede samenwerking binnen uw team.

IT-specialisten zijn in Nederland moeilijk vindbaar en de arbeidskosten zijn hoog. Een betere QA tester vinden tegen lagere kosten is mogelijk over te stappen op outsourcing. Bij Óscala bieden we hoofdzakelijk nearshore outsourcing in Spanje aan. De keuze voor Spanje is niet toevallig ontstaan. In vele jaren van praktijkervaring met nearshoring en offshoring, kwam Sp;anje als werkterrein met een maximum aan sterke punten naar voren.

U kunt Óscala inschakelen voor de inhuur van een enkele tester, maar ook het opzetten van een volledig ontwikkelteam behoort tot de mogelijkheden. De via Óscala ingehuurde softwareteams werken remote vanuit een van onze Nearshore Development Centers in Spanje, maar het is zeker mogelijk om bijvoorbeeld een nieuw teamlid in de aanvangsperiode tijdelijk naar Nederland te halen. Net zo goed is het mogelijk om Nederlandse leden van uw team tijdelijk te huisvesten in Spanje.

Een vaste zekerheid is dat de via ons ingehuurde specialisten dedicated voor uw bedrijf werken. U bent er hierdoor zeker van dat u uw teamlid niet hoeft te delen met een andere opdrachtgever.

Nearshoring van een QA Tester

Kwaliteit is het sleutelwoord in de dienstverlening van Óscala. Dit uit zich  de excellente kwalificaties van de testers die wij werven. Wij zorgen ervoor dat uw team wordt uitgebreid met hoogwaardig opgeleide mensen. Zij werken voltijds vanuit een van onze Nearshore Development Centers in Spanje. Een Nederlands sprekende supervisor is verantwoordelijk voor het toezicht. In aanvulling hierop regelt Óscala ook alle andere zaken die nodig zijn om uw team probleemloos te laten werken. Wij verzorgen de werkplekken, de administratieve handelingen en de HR-aangelegenheden. De inhoudelijke aansturing is eveneens een aspect waaraan u zelf invulling kunt geven.

Vind binnen 2 weken uw nieuwe Engineer(s)

Wij leveren snel betaalbare Europese top developer(s) voor uw software development. Van een enkele ontwikkelaar tot hele teams.

  • Wij werken enkel met Top 5% EU Tech Talent
  • Hoogopgeleide- en ervaren developers
  • Perfecte engelse taalvaardigheid
  • Programmeurs in uw tijdzone voor soepele communicatie
  • Bespaar direct tot 50% op uw detacheringskosten

Vertel kort wie u zoekt

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De voordelen van outsourcing via Óscala

De beperkte beschikbaarheid van Nederlandse IT-specialisten heeft de populariteit van outsourcing naar het buitenland aangewakkerd. Elders op de wereld vinden we echter veel landen waar veel hoogwaardig IT-personeel te vinden is. We vinden dergelijke concentraties van talent in bijvoorbeeld Azië, Latijns-Amerika en tegenwoordig ook in Afrika, maar in toenemende mate ook in Europa. Oost-Europa is goed vertegenwoordigd, maar ook Zuid-Europa.

Pluspunten van nearshoring in Spanje

Bij Óscala is Spanje de grote favoriet wanneer het om outsourcing gaat , en niet zonder reden. De grote aandacht die in Spanje aan ICT wordt besteed, heeft het potentieel enorm vergroot. Hierdoor zijn er in het land ook veel zeer talentvolle, goed geschoolde QA testers beschikbaar. Bovendien zijn er minder culturele verschillen dan u misschien denkt. Nederland en Spanje lijken op het gebied van arbeidsmoraal en werkinstelling best veel op elkaar.

Voor Nederlandse bedrijven die geïnteresseerd zijn in outsourcing naar Spanje, is een positief punt dat het gemiddelde inkomen voor een IT-specialist daar lager ligt dan bij ons. Dit verruimt de mogelijkheden voor uw IT-budget.

De plek van een QA tester die u in Nederland tevergeefs hebt gezocht, kan ook in uw organisatie waarschijnlijk heel goed worden ingenomen door een Spaanse collega, met mogelijk zelfs betere resultaten. Ook complete teams uit Spanje kunnen bijzonder effectief zijn.

Soepel en flexibel samenwerken

Een goede QA tester kan zich goed kan inpassen in het team. De interactie met de overige leden van het team dient zo soepel mogelijk te verlopen. De taak van de QA tester is tevens van zeer groot belang voor het product waaraan wordt gewerkt. Alles draait om de kwaliteitscontrole, en die heeft grote impact op alles waarom het in uw bedrijf draait.

Het wervingsprofiel voor een QA tester is vaak behoorlijk specifiek en sterk afhankelijk van het soort van tests waarom het bij de software die wordt ontwikkeld draait. Dit zijn vanzelfsprekend aspecten die bepalend zijn voor onze werving en selectie. De shortlist die het resultaat is van ons voorwerk is uw basis voor het maken van de uiteindelijke keuze. In de manier waarop die tot stand komt hebt u alle vrijheid. Het is goed om te weten dat wij elke vorm van test of assessment kunnen faciliteren.

Snel uw ideale team bij elkaar

Het omvangrijke netwerk van onze recruiters is de sleutel tot groot aantal Spaanse QA testers die u eventueel zou kunnen inhuren. Het levert ons snel een aantal testers op die voor u zouden kunnen werken.

Wanneer u uw keuze hebt gemaakt, kan de desbetreffende QA tester vaan snel aan uw projecten beginnen, aangezien in Spanje een korte opzegtermijn van twee weken een algemeenheid is.

De meest toegewijde QA Engineers

Een door ons voor uw bedrijf geworven IT-medewerker, wordt op dedicated basis aan uw bedrijf verbonden. Er zijn dus geen andere opdrachtgevers die ook een beroep op de kwaliteiten van uw teamlid kunnen doen.

Dat uw bedrijf bij ons altijd een centrale positie inneemt, blijkt ook aan de vormgeving van het wervings- en selectietraject. Geen enkel wervingsprofiel valt bij ons buiten de kaders. Wij gaan voor u zonder omwegen op zoek naar de allerbeste kandidaten.

Toevoeging van een QA tester via Óscala completeert uw IT-teams en bevordert de kwaliteit. Neem contact met ons op voor meer informatie.