Software developers uit Griekenland

Het zal niemand zijn ontgaan dat Griekenland sinds 2010 een zware economische crisis heeft doorgemaakt. Deze situatie heeft tot gevolg gehad dat veel Griekse IT-professionals hun heil op de buitenlandse arbeidsmarkt hebben gezocht. Het ging hierbij om vele tienduizenden vooral jongere Grieken, die over de landsgrenzen op zoek gingen naar meer en betere banen, meer waardering en meer kansen tot verdere ontplooiing. Zij konden door toe te treden tot de kansrijke West-Europese arbeidsmarkt hun situatie over het algemeen snel en drastisch verbeteren. Bij buitenlandse bedrijven konden ervaren developers al gauw drie keer zo veel verdienen als op de ingezakte binnenlandse markt. Gelokt door dergelijke positieve vooruitzichten kwam er in de jaren 2010 tot 2015 een ware exodus van Griekse IT-deskundigen op gang.

De laatste jaren is de uitstroom van Griekse vakmensen enigszins afgevlakt, maar nog steeds is voor veel Griekse IT-toppers een betrekking in het buitenland een aantrekkelijk alternatief voor het zich beperken tot werkgevers in eigen land.

Laat Óscala voor u werken

Neem vrijblijvend contact met mij op

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Werving & selectie en detachering van
software developers uit Griekenland

Wellicht tegen de verwachting van ons westerlingen in, biedt het Griekse onderwijs een gedegen fundament voor de totstandkoming van een groot arsenaal van goed opgeleide IT’ers. Reeds in het basisonderwijs is er veel ruimte voor het ontwikkelen van IT-vaardigheden; een lijn die in het middelbaar en hoger onderwijs wordt voortgezet. Dit leidt tot een relatief hoge IT-geletterdheid onder jongere Grieken. Bovendien heeft een groot deel van de beschikbare Griekse developers zijn vaardigheden verworven door een gerichte opleiding in het hoger onderwijs te volgen.

Nederland is voor veel Griekse IT-professionals een interessant land om te kunnen werken. Al enige jaren komt Griekenland in toptienlijstjes voor van landen die de meeste developers aan de Nederlandse arbeidsmarkt bijdragen. Dat het uitwijken naar Nederland voor de meeste Grieken toch een grote stap is, leidt ertoe dat alleen de meest gemotiveerden onder hen de sprong daadwerkelijk wagen. Dit heeft een positief gevolg voor de kwaliteit van Griekse IT’ers op de Nederlandse arbeidsmarkt: zonder veel te overdrijven kan worden gezegd dat alleen de besten hierheen komen.

Griekse developers laten zich over het algemeen beschrijven als harde werkers. In de moeilijke jaren die velen achter zich hebben, kon het voorkomen dat ze maandenlang moesten presteren zonder hiervoor zelfs maar te worden betaald. Griekse developers die in Nederland werk vinden, prijzen zich begrijpelijkerwijze gelukkig dat het hun hier veel beter voor de wind gaat.

Al in de beginjaren van de Griekse financiële crisis kwamen er vanuit Nederland in samenwerking met onder meer Griekse universiteiten programma’s op gang om Grieks talent meer kansen te geven op de internationale arbeidsmarkt. Dit heeft geleid tot een sterk vergrote arbeidsmobiliteit van Griekse techprofessionals. Taalbarrières zijn goeddeels opgelost en ook anderszins kan worden gesteld dat Griekse collega’s over het algemeen uitstekend participeren in internationale projectteams.

Bent u geïnteresseerd in het werven van internationaal georiënteerde software developers? Óscala helpt u graag met het werven en selecteren en/of detacheren van uw IT-projecten met automatiseringsprofessionals uit bijvoorbeeld Griekenland.