Software developers uit Chili

Na Oost-Europa en Azië manifesteren nu ook Latijns-Amerikaanse landen zich als competitieve spelers op de internationale IT-markt. Net als elders in de wereld is ook het Zuid-Amerikaanse continent in de greep geraakt van verregaande automatisering en digitalisering.

Dat Latijns-Amerikaanse landen in de automatiseringssector in de lift zitten, heeft te maken met de nauwe banden met Aziatische handelspartners zoals China en vooral IT-dienstenreus India. In ruil voor Latijns-Amerikaanse grondstoffen vindt er uitwisseling van tal van zaken plaats tussen de groeieconomieën op beide continenten.

Chili zet economisch al jarenlang in op een sterke positie op de telecommunicatiemarkt en is in de regio een van de koplopers op dit terrein. Nationale en internationale bedrijven ontwikkelen tal van initiatieven om deze leidende rol uit te bouwen naar de IT-sector. De Chileense overheid draagt aan dit doel bij door het onderwijs af te stemmen op de hedendaagse behoefte.

Hoewel de Chileense economie bekendstaat als een van de stabielste in de regio, zijn de groeiambities in de afgelopen vijftien jaar toch enkele malen verstoord geraakt door de internationale economische en financiële crises, waardoor ook de nationale vraag stagneerde. Hierdoor liep ook de behoefte aan hooggekwalificeerd IT-personeel in sommige perioden in Chili tijdelijk terug. Deze ontwikkeling heeft er mede toe bijgedragen dat veel jonge Chileense developers met hun diploma op zak over de grenzen zijn gaan zoeken naar nieuwe uitdagingen op hun vakgebied.

Laat Óscala voor u werken

Neem vrijblijvend contact met mij op

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Werving & selectie en detachering van
software developers uit Chili

Chili is een verstedelijkt land en heeft een relatief grote middenklasse. Goed onderwijs is voor grote groepen van de bevolking bereikbaar. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de vorming van een beroepsbevolking die ook internationaal met succes kan functioneren. Naast vakinhoudelijke kennis beschikken deze jonge talenten over een goede Engelse spreekvaardigheid, waardoor de communicatie in internationale teams probleemloos kan verlopen.

Voor het in dienst nemen of detacheren van personeel uit landen buiten de Europese Unie gelden andere regels dan bij werknemers uit EU-lidstaten. Voor medewerkers uit Chili is hierdoor een tewerkstellingsvergunning nodig. Gelukkig levert het in de praktijk doorgaans geen problemen op om deze vergunning voor specifieke kenniswerkers, waartoe ook software developers worden gerekend, aan te vragen. Wanneer u een beroep doet op Óscala voor detachering van developers uit Chili, zullen wij de aanvraag van de vergunning voor u regelen. Bij werving & selectie is de procedure noodzakelijkerwijze anders: u dient als werkgever de vergunning in zulke gevallen zelf aan te vragen.

Bent u geïnteresseerd in het contracteren van software developers uit Chili voor uw IT-projecten? Óscala helpt u graag bij de detachering of werving & selectie. Wanneer u contact met ons opneemt, vertellen wij u graag alles over onze dienstverlening.